Dit Barns Første Ur – Hvornår? Hvorfor? Og hvilket?

I barnets første leveår vælger de færreste at købe et ur til deres barn. De fleste forældre ønsker ikke, at deres børn skal være alt for opmærksom på tid og de begrænsninger, som tid sætter.

Hvornår skal barnet have sit første ur?

Med tiden giver det mere mening for barnet at begynde at kende klokken. Ikke mindst når barnet når skolealderen, begynder det at give mening, at barnet skal have sit første ur. I skolen lærer barnet at læse og forstå, hvad tid er.

Allerede ved 5-6-årsalderen begynder tid at blive et mindre abstrakt begreb for barnet, og det begynder at give mening for barnet at kende klokken og få sit første ur.

Hvilket ur skal barnet have?

Skal barnets første ur være digitalt eller med viser? Skal uret være mekanisk, analog, quartz eller digitalt? Dette er naturligvis et godt spørgsmål.

Et indlysende valg er et digitalt ur til dit barn. På grund af elektroniske devices som IPads og andre former for tablets kender de fleste børn i dag timeangivelsen uden dog at forstå tid.

Et andet og måske mere pædagogisk valg er en analog ur med en urviser. Uret sætter større krav til barnets forståelsesevner.

Analoge ure er med til at stimulere barnet

Selvom børnene udsættes for digitale ure meget tidligt igennem andre kanaler bør en analog ur være barnets introduktion til tid.

Hvorfor?

Efterhånden som barnet bliver større begynder et analogt ur at være det bedste værktøj i bestræbelserne på at lære barnet klokken. Visere er sjove, og giver den bedste opfattelse af tid.

Undersøgelser har vist, at analoge ure kan være en vigtig del af barnets læringsproces, og at en analog ur kan være med til at tydeliggøre visse matematiske begreber for barnet.

Der findes i dag mange modeller til børn!

Groft forenklet er ure til børn primært aktuelle fra barnet fra dettes Femte leveår til barnet er omkring 14 år. Derefter bør barnet næste ure være som de voksnes ure.

Der findes efterhånden mange ure til børn,som er til at betale. Hvor udbuddet tidligere bestod af et begrænset antal ure er markedet i dag fyldt med glimrende ure. Hvis barnets ur primært er købt til at lære klokken, så er det ikke nødvendigt at bruge mere end et par hundrede kroner på uret, men kan godt kan betale sig at betale mere, hvis barnet rent faktisk begynder at gå med ur

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *